{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x ฿0 {{ item.unit_point }} คะแนน
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า / คืนเงิน / ยกเลิกสินค้า

- นโยบายการเปลี่ยนสินค้า -


การเปลี่ยนสินค้า

ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
  - สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
  - สินค้าหากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน


ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 02-336 1298 หรืออีเมล์ perconalcare@bentechchemical.com ในเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

3. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันให้แทน

5. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในเวลา 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้าที่ถูกส่งกลับมา


- นโยบายการคืนสินค้า - 


การคืนสินค้า

- สินค้าชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ สินค้าชำรุดที่เกิดจากการจัดส่ง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

- สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วนและคืนพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง

- กรณีสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง และแฟชั่น หากมีอาการแพ้จากการใช้งาน ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบในการคืนสินค้า

- การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือเอาการประเมินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์เบอร์ 02-336 1298 หรืออีเมล์ perconalcare@bentechchemical.com ในเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า

3. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้


- ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า - 

       1.กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
       2.กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหริอคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรืออุปกรณ์, ป้าย และคู่มือการใช้งานต่างๆไม่ครบถ้วน
       3.กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

- การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ -

       หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-336 1298 หรืออีเมล์ perconalcare@bentechchemical.com ในเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษบริษัทฯ
         ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับรายการที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

*** ข้อควรทราบ : ขอนุญาตยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายใน 2 วัน


- นโยบายการคืนเงิน -


- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจากการสั่งซื้อทุกกรณี


- การรับประกันสินค้า- 


สินค้าที่จำหน่ายโดย bentech-onlinemarket.com ทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อได้ที่  02-336 1298 หรืออีเมล์ perconalcare@bentechchemical.com  การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า หรือการซ่อมสินค้านั้น โดยปกติอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของ Customer Service บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน คืน หรือซ่อมสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้ คำพิจารณาจาก Customer Service ถือเป็นที่สิ้นสุด